Kategorier

Merkelapper:

presstang press crimp

Produsenter

PayPalKjøpsbetingelser:

 • Generelt
  Disse salgsbetingelsene gjelder for kjøp av varer eller tjenester fra Christech AS, til deg som forbruker.
  Når du bekrefter disse vilkårene ved en bestilling, og deretter motar en ordrebekreftelse er avtalen om et salg gyldig.

  Vi leverer kun varer til Norge, om ikke annet er spesielt avtalt på forhånd.

 • Parter
  Selger er: Christech AS  
  Kjøper er : Den person kontoen blir opprettet på, være seg personen som paypal-kontoen er opprettet på eller kontoen du oppretter direkte på våre sider.

 • Krav til oss som leverandør 
  Som leverandør til deg som forbruker blir vi regulert av e-handelsloven, angrerettloven, markedføringsloven, forbrukerkjøpsloven samt personopplysningsloven. 

 • Forbehold om oppplysninger i nettbutikken 
  Vi streber etter å gi deg som kunde så korekt som mulig informasjon om produkter og tjenester vi leverer.

  Vi tar forbehold om skrive / trykkfeil kan skje, som kan resultere i at vi ikke kan levere i henhold til opplysninger gitt på våre sider, eller på annen måte.
  Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller deler av denne, hvis produktet er utsolgt eller trukket tilbake av leverandør samt prissvingninger og lagersituasjon.

 • Priser
  Aller priser er inkluder merverdigavgift.
  Vi tar forbehold om prisendringer på bestillingsvarer, ved endringer på pris vil kunde bli kontaktet.
  Prisene opplyst på de enkelte produkter i nettbutikken inkluderer normalt sett ikke frakt.
  Dette tilkommer og beregnes automatisk før bekreftelse av bestillingen. 
    
 • Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

  Les hele loven her:
  http://lovdata.no/lov/2014-06-20-27

  U
  tvalgte paragrafer:
  § 34.Angreretten ved fjernsalg
  "Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til den næringsdrivende før utløpet av angrefristen, jf. annet ledd. For avtaler om livsforsikring og individuelle pensjonsavtaler er fristen 30 dager. For andre avtaler er fristen 14 dager.
  Fristen løper fra avtalen er inngått eller, ved livsforsikringsavtaler, fra forbrukeren har fått melding om at avtalen er inngått, forutsatt at avtalevilkårene og opplysningene som kreves i § 30 første ledd er mottatt på foreskreven måte. Dersom opplysningsplikten først oppfylles etter avtaleinngåelsen eller melding om at en livsforsikringsavtale er inngått, løper fristen fra det tidspunktet opplysningsplikten er oppfylt."

  § 36.
  Gjennomføring av angreretten ved fjernsalg
  "Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt deler av avtalen, skal det skje en tilbakeføring. Ved bruk av angreretten kan forbrukeren kun pålegges å betale for den tjenesten som faktisk er levert. Det beløpet forbrukeren skal betale skal stå i rimelig forhold til omfanget av den tjenesten som allerede er levert sammenlignet med avtalens fulle oppfyllelse.
  Rett til betaling forutsetter at oppfyllelse av avtalen er påbegynt etter forbrukerens anmodning, og at forbrukeren er blitt opplyst om det beløpet som skal betales i henhold til reglene i § 28 bokstav j, jf. § 30 første ledd.
  Den næringsdrivende skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakebetale ethvert beløp som er mottatt fra forbrukeren i forbindelse med avtalen, med unntak av eventuelle beløp etter annet ledd. Fristen løper fra den dagen den næringsdrivende mottar melding om bruk av angreretten. Forbrukeren skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakeføre ethvert beløp eller annet formuesgode som han eller hun har mottatt. Fristen løper fra den dagen forbrukeren sender melding om bruk av angreretten."
  "
  Generelt om angreretten:
  Du har rett til å angre på ditt kjøp innen 14 dager fra avtalen er inngått. 
  For å benytte seg av angrefrist, fyll ut angrerett skjema og send dette inn til Christech AS innen fristen for angrerett går ut.
  Frakt til Christech AS ved retur/angrerett skal dekkes av kunden, og beregnes til å være samme fraktkostnader som produktets opplyste
  fraktkostnader til kunde ved salg. Kostnaden vil være opplyst ved bestilling og på kundens faktura/kontantnota, som er vedlagt produktet
  eller sendt ut på mail.
  I enkelte tilfeller vil kunden kunne ha motatt rabatt på frakt ved kjøp, denne rabatten videreføres ikke til returkostnadene, og kunden må
  betale den fulle kostnaden ved retur / benyttelse av angrerett.
  Ved avtalt retur eller benyttelse av angrerett, skal produktet være i orginal forpakkning og pakkes trygt.
  Skadede produkter eller produkter som har mistet deler eller hele sin verdi p.g.a. bruk eller naturlig varighet, kan bli avkuttet eller miste sin
  rett til full tilbakebetaling ved retur / angrerett. 
  Vi henter ikke ut pakker sendt til oss på postoppkrav.
  For å laste ned angrerett skjerma trykk her:
  Angrerett-skjerma.pdf
   
 • Leveranse
  Vi gjør vårt beste for å få ut produktene send ut fra vårt lager samme dag som bestillingen/betaling mottas, og innen 4 dager hvis ikke annet er opplyst. 
  Ved valg av frakt får du opplyst antatt leveransetid etter at produktet er sendt fra vårt lager. 
  Dette er tider transportøren opplyser til oss og vi kan ikke påvirke denne tiden. 
  Tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. 
  Fraktid/Leveransetid opplyses i dager, dette gjelder normalt hverdager, hvis ikke annet er avtalt.
  Der det finnes sporingsnummer vil vi sende deg dette på epost.
  Vi pakker produktene godt inn slik at de kan ha en trygg transport til deg.

 • Innpakkning, en grønn tanke.
  Vi sammarbeider med flere firma i vår omgangskrets, slik at vi kan "arve"  brukte pappesker fra værandre.
  Dette innebærer at du som kunde kan få den utvendige innpakknnigen på esken med merkelige eller ikke relaterte merker på.
  Dette kan være matvaremerker, eller klesmerker, men vi mener disse eskene beskytter dine varer like godt, og ikke minst er det miljøvennelig å benytte eskene så lenge de er i orden.
  Dette sparer både du og Miljøet på.