Produsenter

PayPal

Duplex

Det er 2 produkter.

For kobling av 2 forskjellige antenner på samme radio.