Kategorier

Produsenter

HARI - G5RV / ZS6BKW 80m-10m, 1KW med balun Se i full størrelse

HARI - G5RV / ZS6BKW 80m-10m, 1KW med balun

80m-10m med 10m stigefeeder.  lengde = 28m

Mer detaljer

1 vare på lager

1 449,00 kr

28m lang.
1KW SSB/CW
Dekker 80-10M bånd, og skal være mellom 1:1 og 1:4 på de aktuelle båndene.
(opplyst fra produsent, men vil dra godt nytte av tuner, da tilpassingen skjer i tuneren, så vil man kunne få tunet opp flere bånd + at man
får fordelen av å justere opp andre sjulte faktorer som ikke et rent SWR meter vil se.)
10m, 15m, 20m, 40m, 80m
Antennen er en dipol med  ca 10meter stigefeeder og en balun for tilpassning til 50 ohm coax.

ZS6BKW Versjonen av G5RV , er optimalisert av Brian Austin G0GSF (ex ZS6BKW). Der han gjennomførte detalierte analyser av lengdene som er benyttet i en standard G5RV, og justere disse for å oppnå en bedre tilpassing etter sit syn.
Etter justeringer gjort oppnådde han en antenne som er renere på de gitte bånd, totalt resulterer dette i en noe kortere antenne, og stigefeeder.